Voor hen die in militaire dienst hebben gezeten of nog zitten, geen onbekend soort foto. Van iedereen werd zo'n foto gemaakt voor o.a. je militaire paspoort en eventueel je militaire rijbewijs. Boven aan de foto staat je persoonlijke registratienummer vermeld, die opgebouwd is uit je geboorte datum (jaar-maand-dag) en een uniek volgnummer. Dus over je leeftijd kan je bij dit soort foto's niet liegen. De dienstplichtigen werden iedere 2 maanden (althans toen ik in dienst zat) opgeroepen om hun dienstplicht te vervullen. Tenminste als je tijdens de keuring, die voor mij in Delft plaats vond, was goedgekeurd. Daarom had je ieder jaar ook zes, zo genoemde, lichtingen. Ik moest me in november 1977 melden in Veldhoven en was dus van de lichting 77-6.

Bij mijn opkomst in militaire dienst kreeg ik behalve de standaard opleiding ook nog een opleiding voor chauffeur op het Prinses Irene kamp te Veldhoven. Dit was van november 1977 tot en met december 1977.

Daarna kreeg ik nog een twee maandelijkse opleiding voor radarbedienaar in de Bernhard kazerne in Amersfoort.

En uiteindelijk ging ik nog tien maanden voor mijn parate tijd naar de Johan van den Kornput kazerne in Steenwijk.

Toen ik in dienst ging was de diensttijd 14 maanden en voor (onder-)officieren was dat 16 maanden.